Disclaimer

Melanie van Heijst is eigenaar van de website en alle onderdelen daarvan, uitgezonderd bepaalde links. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken en/of te kopieren zonder schriftelijke toestemming van Melanie van Heijst. De op deze website getoonde informatie wordt door Melanie van Heijst met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat er informatie op de site onvolledig en/of onjuist is. Melanie van Heijst behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen zonder enige voorafgaande kennisgeving door te voeren.

Hoewel Melanie van Heijst alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Melanie van Heijst niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Melanie van Heijst, welke geen eigendom zijn van Melanie van Heijst. Hoewel Melanie van Heijst selectief is ten aanzien van deze sites, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan.

Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Melanie van Heijst worden onderhouden wordt afgewezen. Melanie van Heijst sluit aansprakelijkheid in elke vorm uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Melanie van Heijst

Melanie van Heijst

Arts seksuele gezondheid
Lid van: NVVS

Contact

E contact@melanievanheijst.nl

Adres

Medisch Centrum
Aalsterweg 183
5644RA Eindhoven

Toegang alleen op afspraak

Ingang kliniek

KvK: 17270114 0000
AGB: 76085978
AGB: 84103038
AGB: 90045155
BIG: 59021523701